نمایندگی فروش پوش فیت زیر قیمت 09121243350

پلیران‌نیوفلکس‌آذین‌نیوپایپ‌

لیست قیمت لوله پوش فیت نیو فلکس

 

 

تعداد در کارتن

نام محصول

کد محصول

قیمت
ریال

 

لوله

 

لوله پوشفیت 50-150 گروهBD

10200

21,220

 

لوله پوشفیت 50-250 گروهBD

10210

29,900

 

لوله پوشفیت 50-500 گروهBD

10220

38,730

 

لوله پوشفیت 50-1000گروهBD

10240

66,870

 

لوله پوشفیت 50-2000گروهBD

10260

111,000

 

لوله پوشفیت 50-3000 گروهBD

10280

164,230

 

لوله پوشفیت 63-150 گروهBD

10300

31,200

 

لوله پوشفیت 63-250 گروهBD

10310

38,260

 

لوله پوشفیت 63-500 گروهBD

10320

561,701

 

لوله پوشفیت 63-1000 گروهBD

10340

98,110

 

لوله پوشفیت 63-2000 گروهBD

10360

167,800

 

لوله پوشفیت 63-3000 گروهBD

10380

237,360

 

لوله پوشفیت 75-150 گروهBD

10400

34,110

 

لوله پوشفیت 75-250 گروهBD

10410

41,300

 

لوله پوشفیت 75-500 گروهBD

10420

64,600

 

لوله پوشفیت 75-1000 گروهBD

10440

116,450

 

لوله پوشفیت 75-2000 گروهBD

10460

207,270

 

لوله پوشفیت 75-3000 گروهBD

10480

293,850

 

لوله پوشفیت 90-150 گروهBD

10500

50,980

 

لوله پوشفیت 90-250 گروهBD

10510

63,150

 

لوله پوشفیت 90-500 گروهBD

10520

96,030

 

لوله پوشفیت 90-1000 گروهBD

10540

165,850

 

لوله پوشفیت 90-2000 گروهBD

10560

286,300

 

لوله پوشفیت 90-3000 گروهBD

10580

407,760

 

لوله پوشفیت 110-150گروهBD

10600

62,230

 

لوله پوشفیت 110-250گروهBD

10610

80,480

 

لوله پوشفیت 110-500گروهBD

10620

127,170

 

لوله پوشفیت 110-1000گروهBD

10640

225,660

 

لوله پوشفیت 110-2000گروهBD

10660

409,790

 

لوله پوشفیت 110-3000گروهBD

10680

585,280

 

لوله پوشفیت 125-250گروهBD

10710

113,100

 

لوله پوشفیت 125-500گروهBD

10720

176,180

 

لوله پوشفیت 125-1000گروهBD

10740

301,100

 

لوله پوشفیت 125-2000گروهBD

10760

5,470,601

 

لوله پوشفیت 125-3000گروهBD

10780

750,950

 

لوله پوشفیت 160-250گروهBD

10810

177,900

 

لوله پوشفیت 160-500گروهBD

10820

276,250

 

لوله پوشفیت 160-1000گروهBD

10840

455,870

 

لوله پوشفیت 160-2000گروهBD

10860

834,660

 

لوله پوشفیت 160-3000گروهBD

10880

1,194,340

 

لوله پوشفیت 50-150 گروهB

11200

20,250

 

لوله پوشفیت 50-250 گروهB

11210

28,450

 

لوله پوشفیت 50-500 گروهB

11220

36,400

 

لوله پوشفیت 50-1000گروهB

11240

62,520

 

لوله پوشفیت 50-2000گروهB

11260

101,810

 

لوله پوشفیت 50-3000 گروهB

11280

151,730

 

لوله پوشفیت 63-150 گروهB

11300

29,890

 

لوله پوشفیت 63-250 گروهB

11310

36,350

 

لوله پوشفیت 63-500 گروهB

11320

52,810

 

لوله پوشفیت 63-1000 گروهB

11340

91,820

 

لوله پوشفیت 63-2000 گروهB

11360

155,660

 

لوله پوشفیت 63-3000 گروهB

11380

219,360

 

لوله پوشفیت 75-150 گروهB

11400

34,090

 

لوله پوشفیت 75-250 گروهB

11410

37,150

 

لوله پوشفیت 75-500 گروهB

11420

61,390

 

لوله پوشفیت 75-1000 گروهB

11440

108,370

 

لوله پوشفیت 75-2000 گروهB

11460

182,040

 

لوله پوشفیت 75-3000 گروهB

11480

256,500

 

لوله پوشفیت 90-150 گروهB

11500

45,600

 

لوله پوشفیت 90-250 گروهB

11510

55,500

 

لوله پوشفیت 90-500 گروهB

11520

82,660

 

لوله پوشفیت 90-1000 گروهB

11540

141,040

 

لوله پوشفیت 90-2000 گروهB

11560

238,640

 

لوله پوشفیت 90-3000 گروهB

11580

337,240

 

لوله پوشفیت 110-150گروهB

11600

58,890

 

لوله پوشفیت 110-250گروهB

11610

74,350

 

لوله پوشفیت 110-500گروهB

11620

114,120

 

لوله پوشفیت 110-1000گروهB

11640

197,940

 

لوله پوشفیت 110-2000گروهB

11660

338,130

 

لوله پوشفیت 110-3000گروهB

11680

479,330

 

لوله پوشفیت 125-250گروهB

11710

96,520

 

لوله پوشفیت 125-500گروهB

11720

147,770

 

لوله پوشفیت 125-1000گروهB

11740

261,940

 

لوله پوشفیت 125-2000گروهB

11760

447,830

 

لوله پوشفیت 125-3000گروهB

11780

633,720

 

لوله پوشفیت 160-250گروهB

11810

154,940

 

لوله پوشفیت 160-500گروهB

11820

237,130

 

لوله پوشفیت 160-1000گروهB

11840

405,000

 

لوله پوشفیت 160-2000گروهB

11860

701,350

 

لوله پوشفیت 160-3000گروهB

11880

997,690

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 50-500گروه BD

12220

50,050

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 50-1000گروه BD

12240

78,200

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 50-2000گروه BD

12260

126,880

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 50-3000گروه BD

12280

175,560

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 63-500گروه BD

12320

71,920

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 63-1000گروه BD

12340

113,860

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 63-2000گروه BD

12360

183,550

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 63-3000گروه BD

12380

253,110

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 75-500گروه BD

12420

75,540

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 75-1000گروه BD

12440

127,390

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 75-2000گروه BD

12460

223,160

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 75-3000گروه BD

12480

309,750

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 90-500گروه BD

12520

116,570

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 90-1000گروه BD

12540

186,380

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 90-2000گروه BD

12560

306,830

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 90-3000گروه BD

12580

428,290

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 110-500گروه BD

12620

158,770

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 110-1000گروه BD

12640

259,740

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 110-2000گروه BD

12660

434,220

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 110-3000گروه BD

12680

609,710

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 125-500گروه BD

12720

218,050

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 125-1000گروه BD

12740

346,160

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 125-2000گروه BD

12760

578,800

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 125-3000گروه BD

12780

811,440

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 160-500گروه BD

12820

334,350

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 160-1000گروه BD

12840

518,810

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 160-2000گروه BD

12860

878,490

 

لوله دو سر سوکت پوشفیت 160-3000گروه BD

12880

1,238,160

 

بوشن 50

20200

26,700

 

بوشن 63

20300

40,330

 

بوشن 75

20400

39,500

 

بوشن 90

20500

54,180

 

بوشن 110

20600

77,280

 

بوشن 125

20700

117,370

 

بوشن 160

20800

173,820

 

تبدیل خارج از مرکز 63-50

26320

30,310

 

تبدیل خارج از مرکز 75-50

26420

32,310

 

تبدیل خارج از مرکز 75-63

26430

33,350

 

تبدیل خارج از مرکز 90-50

26520

34,330

 

تبدیل خارج از مرکز 63-90

26530

37,310

 

تبدیل خارج از مرکز 110-50

26620

51,060

 

تبدیل خارج از مرکز 63-110

26630

54,770

 

تبدیل خارج از مرکز 110-75

26640

57,420

 

تبدیل خارج از مرکز 110-90

26650

67,990

 

تبدیل خارج از مرکز 125-110

26760

78,710

 

تبدیل خارج از مرکز 160-110

26860

103,570

 

تبدیل خارج از مرکز 160-125

26870

128,050

 

زانو 45درجه 50

30245

22,480

 

زانو 87درجه 50

30287

23,650

 

زانو 45درجه 63

30345

31,810

 

زانو 87درجه 63

30387

39,880

 

زانو 45درجه 75

30445

40,170

 

زانو 87درجه 75

30487

40,950

 

زانو 45درجه 90

30545

54,470

 

زانو 87درجه 90

30587

56,230

 

زانو 45درجه 110

30645

73,020

 

زانو 87درجه 110

30687

89,960

 

زانو 45درجه 125

30745

106,190

 

زانو 87درجه 125

30787

12,970

 

زانو 45درجه 160

30845

220,190

 

زانو 87درجه 160

30887

254,950

 

زانو 45درجه ونت دار 50-63-63

33345

51,890

 

زانو 87درجه ونت دار 87-63-63

33387

54,200

 

زانو 45درجه ونت دار 50-110-110

33645

94,820

 

زانو 87درجه ونت دار 50-110-110

33687

99,360

 

زانو 50-50درجه جهت ارتباط با ظرفشویی و...

35220

13,670

 

لاستیک 50-30 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و...

36200

28,680

 

لاستیک 50-30 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و...

36210

21,400

 

لاستیک 50-30 ارتباطی فاضلاب ظرفشویی و...

36220

21,400

 

سه راه 87درجه 50-50

40220

40,040

 

سه راه 87درجه 50-63

40320

48,370

 

سه راه 87درجه 63-63

40330

52,190

 

سه راه 87درجه 75-50

40420

52,300

 

سه راه 87درجه 75-75

40440

58,210

 

سه راه 87درجه 90-50

40520

52,530

 

سه راه 87درجه 90-63

40530

73,880

 

سه راه 87درجه 90-75

40540

75,180

 

سه راه 87درجه 90-90

40550

77,530

 

سه راه 87درجه 110-50

40620

95,280

 

سه راه 87درجه 110-63

40630

98,980

 

سه راه 87درجه 110-75

40640

116,870

 

سه راه 87درجه 110-90

40650

117,300

 

سه راه 87درجه 110-110

40660

127,520

 

سه راه 87درجه 125-110

40760

166,800

 

سه راه 87درجه 125-125

40770

187,740

 

سه راه 87درجه 160-110

40860

222,880

 

سه راه 87درجه 160-125

40870

251,730

 

سه راه 87درجه 160-160

40880

292,890

 

سه راه 45درجه 50-50

42220

41,310

 

سه راه 45درجه 50-63

42320

49,160

 

سه راه 45درجه 63-63

42330

57,720

 

سه راه 45درجه 75-50

42420

49,310

 

سه راه 45درجه 75-75

42440

79,740

 

سه راه 45درجه 90-50

42520

73,120

 

سه راه 45درجه 63-90

42530

80,740

 

سه راه 45درجه 90-75

42540

81,700

 

سه راه 45درجه 90-90

42550

87,900

 

سه راه 45درجه 110-50

42620

106,490

 

سه راه 45درجه 110-63

42630

110,570

 

سه راه 45درجه 110-75

42640

117,260

 

سه راه 45درجه 110-90

42650

126,600

 

سه راه 45درجه 110-110

42660

144,250

 

سه راه 45درجه 125-110

42720

 

 

سه راه 45درجه 125-125

42770

200,990

 

سه راه 45درجه 160-110

42860

303,230

 

سه راه 45درجه 160-125

42870

343,530

 

سه راه 45درجه 160-160

42880

352,000

 

انشعاب دوبل 67درجه 110-110-110

51666

211,410

 

درپوش 50

60200

6,410

 

درپوش 63

60300

7,700

 

درپوش 75

60400

11,880

 

درپوش 90

60500

15,330

 

درپوش 110

60600

20,940

 

درپوش 125

60700

25,780

 

درپوش 160

60800

49,040

 

دریچه بازدید 75

65400

80,410

 

دریچه بازدید 90

65500

115,920

 

دریچه بازدید 110

65600

134,120

 

دریچه بازدید 125

65700

163,300

 

دریچه بازدید 160

65800

250,290

 

دریچه بازدید انتهایی 75

66400

74,250

 

دریچه بازدید انتهایی 110

66600

123,850

 

بست لوله 50

75200

26,510

 

بست آویز ریگلاژی لوله 50

75210

48,060

 

بست لوله 63

75300

28,200

 

بست آویز ریگلاژی لوله63

75310

49,830

 

بست لوله 75

75400

30,670

 

بست آویز ریگلاژی لوله 75

75410

50,470

 

بست لوله 90

75500

32,490

 

بست آویز ریگلاژی لوله 90

75510

53,600

 

بست لوله 110

75600

44,890

 

بست آویز ریگلاژی لوله 110

75610

59,580

 

بست لوله 125

75700

47,880

 

بست آویز ریگلاژی لوله 125

75710

61,780

 

بست رایزر 50

76200

22,970

 

بست رایزر جدید لوله 50

76210

28,940

 

بست رایزر لوله 50با تکیه گاه پلیمری

76220

18,450

 

بست رایزر 63

76300

24,500

 

بست رایزر جدید لوله 63

76310

32,500

 

بست رایزر لوله 63با تکیه گاه پلیمری

76330

19,820

 

بست رایزر 75

76400

27,110

 

بست رایزر جدید لوله 75

76410

33,030

 

بست رایزر لوله 75با تکیه گاه پلیمری

76440

21,510

 

بست رایزر 90

76500

29,730

 

بست رایزر جدید لوله 90

76510

36,380

 

بست رایزر لوله 90با تکیه گاه پلیمری

76550

24,390

 

بست رایزر110

76600

48,960

 

بست رایزر جدید لوله110

76610

44,900

 

بست رایزر لوله 110با تکیه گاه پلیمری

76660

35,970

 

بست رایزر125

76700

52,550

 

بست رایزر جدید لوله125

76710

47,770

 

بست رایزر لوله 125با تکیه گاه پلیمری

76770

40,930

 

سیفون 50یک تکه با درپوش (بالوله 75)60cm

78000

154,950

 

سیفون 50یک تکه با درپوش (بالوله 75)20cm

78020

112,530

 

سیفون 50یک تکه با درپوش (بالوله 75)75cm

78040

166,820

 

سیفون 50یک تکه با درپوش (بالوله 75)90cm

78060

182,840

 

سیفون 50یک تکه با درپوش (بالوله 63)60cm

78200

126,730

 

سیفون 50یک تکه با درپوش (بالوله 63)20cm

78220

96,780

 

سیفون 50یک تکه با درپوش (بالوله 63)75cm

78240

136,610

 

سیفون 50یک تکه با درپوش (بالوله63 )90cm

78260

148,990

 

سیفون 63یک تکه با درپوش (بالوله )60cm

78300

157,330

 

سیفون 63یک تکه با درپوش (بالوله75وطولpe )60cm

78301

220,870

 

سیفون 63یک تکه با درپوش (بالوله )20cm

78320

113,330

 

سیفون 63یک تکه با درپوش (با لوله75و طول pe )20cm

78321

190,340

 

سیفون 63یک تکه با درپوش (با لوله)75cm

78340

173,340

 

سیفون 63یک تکه با درپوش (با لوله75و طول pe )75cm

78341

236,140

 

سیفون 63یک تکه با درپوش (با لوله)90cm

78360

184,380

 

سیفون 63یک تکه با درپوش (با لوله75و طول pe )90cm

78361

247,040

 

سیفون 75یک تکه با درپوش (با لوله)60cm

78400

178,120

 

سیفون 75یک تکه با درپوش (با لوله75و طول pe )60cm

78401

271,960

 

سیفون 75یک تکه با درپوش (با لوله)20cm

78420

136,870

 

سیفون 75یک تکه با درپوش (با لوله75و طول pe )20cm

78421

240,340

 

سیفون 75یک تکه با درپوش (با لوله)75cm

78440

187,140

 

سیفون 75یک تکه با درپوش (با لوله75و طول pe )75cm

78441

283,960

 

سیفون 75یک تکه با درپوش (با لوله)90cm

78460

203,160

 

سیفون 75یک تکه با درپوش (با لوله75و طول pe )90cm

78461

297,040

 

سیفون 90یک تکه با درپوش (با لوله)60cm

78500

239,610

 

سیفون 90یک تکه با درپوش (با لوله)20cm

78520

181,480

 

سیفون 90یک تکه با درپوش (با لوله)75cm

78540

255,350

 

سیفون 90یک تکه با درپوش (با لوله)90cm

78560

277,320

 

سیفون 110یک تکه با درپوش (با لوله)60cm

78600

428,670

 

سیفون 110یک تکه با درپوش (با لوله125و طول pe )60cm

78601

540,880

 

سیفون 110یک تکه با درپوش (با لوله)20cm

78620

309,860

 

سیفون 110یک تکه با درپوش (با لوله125و طول pe )20cm

78621

485,280

 

سیفون 110یک تکه با درپوش (با لوله)75cm

78640

457,650

 

سیفون 110یک تکه با درپوش (با لوله125و طولpe )75cm

78641

569,780

 

سیفون 110یک تکه با درپوش (با لوله)90cm

78660

499,110

 

سیفون 110یک تکه با درپوش (با لوله125و طول pe )90cm

78661

591,580

 

سیفون 110یک تکه با لوله سوکتدار 25cm

79600

372,620

 

سیفون 110یک تکه با لوله سوکتدار 35cm

79620

403,520

 

سیفون 110یک تکه با لوله سوکتدار 60cm

79660

450,430

 

عصایی پشت بام 63

79730

299,840

 

عصایی پشت بام 15063cm

79731

255,450

 

عصایی پشت بام 90

79750

416,270

 

عصایی پشت بام15090cm

79751

357,860

 

عصایی پشت بام 110(با لوله)200cm

79760

510,120

 

عصایی پشت بام 110(با لوله)150cm

79761

444,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 17 دی 1396 ساعت 13:41 | نویسنده: امیر ایلخانی | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.